diumenge, 14 d’octubre de 2012

Introducció


Hola xics i xiques!!! Sóc un científic un poc despistat, he d'investigar sobre la cèl·lula i necessite la vostra ajuda. Podeu ajudar-me?
Sabeu què és una cèl·lula? Quines són les seues parts? I els seus tipus?...
Doncs, ajudeu-me a investigar!!!
Anem a fer de científics i de segur que aprendrem molt amb les vostres investigacions.
En primer lloc vorem un vídeo que ens servirà d'introducció. Endavant...
ÀNIMS I A INVESTIGAR!!!

Tasca

La tasca que us proposem és la de fer d'investigadors utilitzant els recursos d’Internet.També podreu fer ús d'enciclopèdies, llibres de text o de consulta  per  poder respondre a les diferents qüestions i elaborar les tasques encomanades.
Després de buscar la informació, haureu de fer de redactors i escriure-la en un document word tenint cura de complementar-la amb imatges per tal de facilitar l’estudi.
També haureu de redactar-la sense deixar-vos cap apartat perquè després haureu de fer una posada en comú amb la resta de grups per tal de redactar el dossier final.
Endavant....
Tenim molt de treball a fer!!

Procés

Tots els alumnes haureu de treballar sobre tots els punts.
Formarem  grups de treball. Cada grup estarà integrat per quatre alumnes de les dues classes  i compartireu la informació, fareu posades en comú de tot el que escriureu i us ajudareu en l'elaboració dels textos i en la recerca d'imatges.
Es tracta de fer un treball cooperatiu on tots col·laboreu  per tal de fer el treball el millor possible.
Heu de buscar informació sobre els punts de l'índex que heu decidit en l'assemblea:
 1. La cèl·lula ( què és i característiques: forma i mida)
 2. Éssers vius: unicel·lulars i pluricel·lulars.
 3. Estructura de les cèl·lules.
 4. Tipus de cèl·lules: procariotes i eucariotes (animals i vegetals)
 5. Reproducció cel·lular.
 6. Tipus de cèl·lules humanes.
 7. Organització dels éssers pluricel·lulars.
 8. Història.

RecursosEns sembla que tots són molt interessants i que hauríeu de veure’ls ací amb els portàtils, a la pissarra digital  o a casa al vostre ritme. Cal que tingueu present que junts aclarirem els dubtes que pugueu tenir.
 1. La cèl·lula.
 2. La cèl·lula i els éssers vius.
 3. La cèl·lula: en aquesta pàgina trobareu també molta informació però sobretot us serà molt útil perquè en l'apartat generalitats podreu trobar informació sobre les característiques de les cèl·lules. Heu de mirar l'index que trobareu a l'esquerra de la pàgina web.
 4. Funcions vitals de la cèl·lula: trobareu la informació en castellà.
 5. Funcions de la cèl·lula: hi ha informació sobre l'estructura, funcions i organització en castellà.
 6. Una mica d'història
En el següent enllaç trobareu un microscopi virtual on podeu vore les cèl·lules d'ales de papallona, pèl, estòmac, etc. És molt interessant!!
 Per saber-ne més:

 • La cèl·lula: trobareu informació en castellà de la cèl·lula, tipus de cèl·lules i organització pluricel·lular (teixits, òrgans, aparells o  sistemes i  organismes)
 • La cèl·lula: presentació on podeu trobar informació sobre la forma i la mida
 • La cèl·lula i estructura: informació molt visual on podem vore la pell al microscopi i fer exercicis.
 • Conoce el cuerpo humano con audio
 • Enciclopèdia de la naturalesa 2.0
 • Jocs per practicar
 • Animació sobre la cèl·lula
 • Activitat clic sobre la cèl·lula 
 • Activitats
 • Avaluació

  En el resultat final existirà una nota per al grup i una altra individual. Es valorarà:
  1. El dossier escrit de cada grup.  La informació haurà de ser clara i concisa. Es cuidarà l'ortografia, el vocabulari i la sintaxi. La inserció de fotos, imatges... que il·lustren el treball.
  2. Un control final del projecte.
  Rúbrica d’Avaluació del Treball Escrit.

  Aspectes
  Acceptable 1
  Bon nivell  2
   Excel·lent 3
   Puntuació
  Contingut
  El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat.
  La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.
  La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions. 
  Organització del contingut
  Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.
  L'organització és adequada i estan  relacionades  entre si.
  .Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.
  Aspectes lingüístics
  Adequat  malgrat alguns errors
  Fluid i clar  malgrat alguns errors.
  Fluid i amb  bon nivell lingüístic.
  Presentació
  La presentació és correcta però poc atractiva.
  La presentació és acurada i  visual.
  La presentació  està força treballada i és  molt atractiva  visualment.
  Word
  Presenten la informació de manera correcta i ordenada
  Presenten la informació de manera correcta i ordenada , amb frases ben redactades
  Presenten tota la informació de manera correcta, amb frases originals redactades de manera 
  atractiva i interessant  També haureu d'avaluar-vos el vostre treball seguint les rúbriques de la següent graella:

  Rúbrica d’Autoavaluació
  Aspectes
  Insuficient 1
  Acceptable 2
  Bo   3
  Excel·lent 4
  Contribucions  al grup
  Només part del grup s'ha implicat.
  Quasi tothom s'ha implicat i completat les seves tasques.
  Tothom  ha col·laborat en el grup, encara que amb nivells diferents.
  Tot el grup s'ha implicat en el treball.
  Posada en comú  Hi ha hagut  conflictes en la realització d’algunes tasques .


  No hi ha hagut conflictes però no tothom ha participat en l’elaboració de totes les tasques.
  La posada en comú ha sigut correcte hi ha servit per planificar i resoldre dubtes
  La posada en comú ha ajudat a la cohesió del  grup com a equip de  treball.
  Autonomia
  Contínuament calia cridar al professor.
  Poques vegades hem necessitat l'ajuda del  professor.
  Sovint hem trobat la solució nosaltres  mateixos
  Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes