diumenge, 14 d’octubre de 2012

Avaluació

En el resultat final existirà una nota per al grup i una altra individual. Es valorarà:
1. El dossier escrit de cada grup.  La informació haurà de ser clara i concisa. Es cuidarà l'ortografia, el vocabulari i la sintaxi. La inserció de fotos, imatges... que il·lustren el treball.
2. Un control final del projecte.
Rúbrica d’Avaluació del Treball Escrit.

Aspectes
Acceptable 1
Bon nivell  2
 Excel·lent 3
 Puntuació
Contingut
El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat.
La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.
La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions. 
Organització del contingut
Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.
L'organització és adequada i estan  relacionades  entre si.
.Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.
Aspectes lingüístics
Adequat  malgrat alguns errors
Fluid i clar  malgrat alguns errors.
Fluid i amb  bon nivell lingüístic.
Presentació
La presentació és correcta però poc atractiva.
La presentació és acurada i  visual.
La presentació  està força treballada i és  molt atractiva  visualment.
Word
Presenten la informació de manera correcta i ordenada
Presenten la informació de manera correcta i ordenada , amb frases ben redactades
Presenten tota la informació de manera correcta, amb frases originals redactades de manera 
atractiva i interessantTambé haureu d'avaluar-vos el vostre treball seguint les rúbriques de la següent graella:

Rúbrica d’Autoavaluació
Aspectes
Insuficient 1
Acceptable 2
Bo   3
Excel·lent 4
Contribucions  al grup
Només part del grup s'ha implicat.
Quasi tothom s'ha implicat i completat les seves tasques.
Tothom  ha col·laborat en el grup, encara que amb nivells diferents.
Tot el grup s'ha implicat en el treball.
Posada en comúHi ha hagut  conflictes en la realització d’algunes tasques .


No hi ha hagut conflictes però no tothom ha participat en l’elaboració de totes les tasques.
La posada en comú ha sigut correcte hi ha servit per planificar i resoldre dubtes
La posada en comú ha ajudat a la cohesió del  grup com a equip de  treball.
Autonomia
Contínuament calia cridar al professor.
Poques vegades hem necessitat l'ajuda del  professor.
Sovint hem trobat la solució nosaltres  mateixos
Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada